ภาพรวม

ภาพมุมสูง สะท้อนถึงความหรูหรา และที่ตั้งอันโดดเด่น ยากที่จะหาที่ไหนเทียบเท่าได้

Ocean Villa

สุดทางเดินบนสะพานไม้ที่ทอดยาวเหนือท้องน้ำสีฟ้าคราม คือโอเชี่ยนวิลล่า บ้านพักกลางน้ำหลังคามุงจากแสนสวย

แกลเลอรี